Column

De structurele weigering van bancaire faciliteiten breidt zich uit

Door: Soft Secrets, February 18, 2019

Een gemiddelde coffeeshophouder wil graag zoveel mogelijk via de bank omzet ontvangen en rekeningen kunnen betalen. Contant geld brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Het gedoogbeleid van de overheid zorgt ervoor dat een deel van de bedrijfsvoering via de kas moet verlopen. Juist dit onderdeel zorgt ervoor dat banken steeds meer coffeeshops structureel gaan weigeren om gebruik te kunnen maken van bancaire faciliteiten zoals een zakelijke bankrekening.

En niet alleen de coffeeshophouder wordt door de banken geweigerd. Sinds enige tijd krijgen wij signalen binnen dat werknemers van een coffeeshop geen hypotheek meer kunnen aanvragen. Een onafhankelijke hypotheekadviseur heeft bij diverse banken navraag gedaan en het blijkt inderdaad dat het merendeel van de banken geen hypotheek meer wil verstrekken bij deze doelgroep.

De structurele weigering van bancaire faciliteiten breidt zich uit

Banken onder druk

Banken lijken druk te voelen rondom de controlerende taken die de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voorschrijven. Vanuit Europa wordt steeds meer druk gelegd op de financiële sector. Het aangescherpte beleid van de banken lijkt hiermee te maken te hebben. Controlerende taken impliceren dat de bank haar klanten moet onderzoeken. Het structureel weigeren van coffeeshops als klant is geen onderzoeken. Banken lijken de weg van de minste weerstand te kiezen door coffeeshops en hun personeel eenvoudigweg te weigeren, maar dit kan niet de bedoeling zijn van de controleverplichtingen die zijn opgelegd aan de banken. Voormalig Minister van Financiën, dhr. Wouter Bos, heeft destijds betoogd dat het noodzakelijk is dat naast legale ook gedoogde bedrijven toegang moeten hebben tot betaalfaciliteiten. Het categoraal uitsluiten is ongewenst. Bos heeft ook uitdrukkelijk verzocht bij de Nederlandse Vereniging van Banken om dit beleid van banken om categoraal coffeeshops te weigeren te herzien. Een individuele toetsing zou volgens Bos moeten kunnen plaats vinden. De voorzitter van de NVB heeft toegezegd hiertoe bereid te zijn. Hier is echter geen vervolg aan gegeven.

Controle ligt al bij accountant

Een coffeeshophouder wordt al uitvoerig gecontroleerd. De Belastingdienst controleert coffeeshops met enige regelmaat en daarnaast heeft de accountant (of administratiekantoor) een controlefunctie en een meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Bureau Financieel Toezicht controleert met regelmaat de accountant op de controlefunctie m.b.t. eerder genoemde wetten. Van de accountant wordt verwacht dat hij de gehele administratie onder de loep neemt en van A tot Z doorlicht. De bank heeft de mogelijkheid om alle banktransacties te onderzoeken en te controleren. Daarnaast weet de bank dat de coffeeshophouder reeds onder het vergrootglas ligt bij de overheidsinstanties en dat de accountant ook wordt gecontroleerd. Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor banken om de coffeeshop te controleren en de banken kunnen aan de eisen van Bureau Financieel Toezicht voldoen zonder coffeeshops en hun medewerkers buiten te sluiten. Het structureel weigeren van de coffeeshophouder van betaalfaciliteiten lijkt dus buiten proportioneel en in strijd met de regelgeving. Om maar niet te spreken van het weigeren van een hypotheek aan een werknemer die al geruime tijd in vaste dienst werkt en een huis wil kopen.

Ons kantoor heeft dit al meerdere keren met succes aan de kaak gesteld bij de bancaire sector en is voornemens om dit te blijven doen. Wij zullen u op de hoogte houden.

Weten is één, bewijzen is twee. Ook een bancaire instelling is niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Share dit artikel Linkedin Pinterest

Lees verder

Column

Risico’s van een kasadministratie

Door: Soft Secrets, May 2, 2019

De Belastingdienst beoordeelt tijdens een boekenonderzoek de kasadministratie. Indien de kasadministratie niet (volledig) voldoet aan de administratieve verplichtingen zal de Belastingdienst de administratie verwerpen...

— Lees meer
Column

Schadevergoeding van de Belastingdienst

Door: Soft Secrets, March 25, 2019

De Belastingdienst heeft heden toegezegd om, in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, een materiele en immateriële kostenvergoeding te verstrekken voor ten onrechte opgelegde aanslagen...

— Lees meer
Column

Zwarte omzet of juist niet

Door: Soft Secrets, December 28, 2018

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over een procedure voor de rechtbank en het gerechtshof en die is nu geëindigd bij de...

— Lees meer
Column

“Belastingcontrole? So what!”

Door: Soft Secrets, October 19, 2018

• Wat gaat een belastingcontroleur nu precies beoordelen tijdens een boekenonderzoek? • Kijkt hij ook naar uw privésituatie? • Worden foto’s en opnames die...

— Lees meer
SoftSecrets nu ook online

Highlife nu ook online te lezen

Spraakmakende interviews en actuele nieuwsberichten. Artikelen die je raken en beelden om je te inspireren. Maar ook rubrieken over beauty, mode, eten, tv, muziek, art en film.

Alle magazines
x

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke online ervaring te geven. Bij akkoord sta je toe dat wij cookies gebruiken naar aangeven in ons cookies beleid.