Column

Machtsmisbruik

Door: Soft Secrets, November 7, 2016

In eerdere columns hebben wij u op de hoogte gehouden van een lopende procedure van onze klant, een horecaondernemer. Het ging hier om de vraag of een ondernemer verplicht is om detailgegevens van de kassa te bewaren, ook voor de oudere jaren waar de technologie nog niet ver was ontwikkeld en er sprake was van geringe opslagcapaciteit op computers. De detailgegevens van een kassa zijn alle transacties die op de kassa zijn gedaan zoals: verkopen, inkopen, voorraadcorrecties, etc. Voor een coffeeshop ook zeer belangrijk!

 1475499085189

In eerdere columns hebben wij u op de hoogte gehouden van een lopende procedure van onze klant, een horecaondernemer. Het ging hier om de vraag of een ondernemer verplicht is om detailgegevens van de kassa te bewaren, ook voor de oudere jaren waar de technologie nog niet ver was ontwikkeld en er sprake was van geringe opslagcapaciteit op computers. De detailgegevens van een kassa zijn alle transacties die op de kassa zijn gedaan zoals: verkopen, inkopen, voorraadcorrecties, etc. Voor een coffeeshop ook zeer belangrijk!

Onze klant heeft de detailgegevens niet bewust vernietigd. Het systeem kon maar een zeer beperkt deel van de gegevens bewaren en het maken van een back-up was niet mogelijk. Het was een verouderde kassa. Wel werden de gegevens die op de Z-afslag stonden digitaal bewaard. Dit was echter niet genoeg voor de Belastingdienst.

Hoge Raad

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof hebben ons in het gelijk gesteld en de aanslagen vernietigd. Vervolgens is het ministerie in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Deze oordeelde dat in principe alle gegevens die zijn ingevoerd moeten worden bewaard, ook al laat het systeem dit niet toe. Vervolgens heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar een ander Hof met als centrale vraag: zijn er in de administratie voldoende andere gegevens beschikbaar die een redelijke controle mogelijk maken? Zo ja, dan is het niet bewaren geen administratief gebrek.

In ons voordeel

Wederom heeft het Gerechtshof in ons voordeel gesproken dat er voldoende andere controlemogelijkheden voorhanden waren. Je zou nu mogen verwachten dat de Belastingdienst en het Ministerie nu eindelijk berusten in hun ongelijk, maar het tegendeel is waar. De staatssecretaris is nogmaals in cassatie gegaan met de argumenten dat het Hof de vraag van de Hoge Raad over de andere controlemogelijkheden niet juist heeft beoordeeld, waardoor de zaak nu voor de zesde keer (!) in een procedure moet worden behandeld. De Hoge Raad moet nu wederom een oordeel geven. De gehele procedure loopt nu in totaal al meer dan 8 jaar. Dit is nog maar zelden voorgekomen, bij mijn weten zelfs nog nooit.

Wil de overheid net zolang doorprocederen tot de ondernemer failliet raakt?

De Belastingdienst en het ministerie hebben reeds aangegeven dat zij van deze zaak een principe kwestie maken. Maar tegen welke kosten en gevolgen? Welke onduidelijkheid speelt nu nadat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de gegevens bewaard moeten blijven nadat het Hof tot twee keer heeft geoordeeld dat het bedrijf voldoende controleerbaar is en hiermee in overeenstemming is met de eisen van de Hoge Raad? Mijn klant heeft inmiddels te maken met hoge procedurekosten, maar bovenal met veel stress en onzekerheid.

Wat betekent deze uitspraak voor u als ondernemer?

Allereerst kan gesteld worden dat detailgegevens van een kasregistersysteem van belang zijn voor de administratie. Zeker bij een coffeeshop wordt door de Belastingdienst zwaardere eisen gesteld aan de administratie. Indien u een kasregistersysteem heeft waarbij detailgegevens worden bewaard, zorg er dan voor dat u automatische back-ups maakt. Het is aan te raden de back-ups op een andere locatie te houden. Zorg ook voor een goede aansluiting van de dagelijkse administratie en de boekingen in het kasboek en grootboek. Laat u goed ondersteunen bij de opzet en uitvoering van uw administratie. De gevolgen kunnen buitensporig zijn.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingambtenaar, het ministerie en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor

Ing. Ruud Oomen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

www.oomenadministratiekantoor.nl

Door: Wil Oomen

Share dit artikel Linkedin Pinterest

Lees verder

Column

Schadevergoeding van de Belastingdienst

Door: Soft Secrets, March 25, 2019

De Belastingdienst heeft heden toegezegd om, in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, een materiele en immateriële kostenvergoeding te verstrekken voor ten onrechte opgelegde aanslagen...

— Lees meer
Column

De structurele weigering van bancaire faciliteiten breidt zich uit

Door: Soft Secrets, February 18, 2019

Een gemiddelde coffeeshophouder wil graag zoveel mogelijk via de bank omzet ontvangen en rekeningen kunnen betalen. Contant geld brengt nu eenmaal risico’s met zich...

— Lees meer
Column

Zwarte omzet of juist niet

Door: Soft Secrets, December 28, 2018

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over een procedure voor de rechtbank en het gerechtshof en die is nu geëindigd bij de...

— Lees meer
Column

“Belastingcontrole? So what!”

Door: Soft Secrets, October 19, 2018

• Wat gaat een belastingcontroleur nu precies beoordelen tijdens een boekenonderzoek? • Kijkt hij ook naar uw privésituatie? • Worden foto’s en opnames die...

— Lees meer
SoftSecrets nu ook online

Highlife nu ook online te lezen

Spraakmakende interviews en actuele nieuwsberichten. Artikelen die je raken en beelden om je te inspireren. Maar ook rubrieken over beauty, mode, eten, tv, muziek, art en film.

Alle magazines
x

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke online ervaring te geven. Bij akkoord sta je toe dat wij cookies gebruiken naar aangeven in ons cookies beleid.