Column

Methode Al Capone en fiscale inbeslagname

Door: Soft Secrets, January 17, 2018

Robert Giebels heeft in de Volkskrant van 27 september 2017 met als kop “Methode Al Capone”, een reportage geweid aan de mogelijkheid van justitie om samen te werken met de belastingdienst om criminelen hard aan te pakken door hun vermogen af te pakken. Er wordt in het artikel nadruk gelegd op het feit dat dit op eenvoudige wijze mogelijk is zonder bevel van een rechterlijke instantie, omdat de belastingdienst deze mogelijkheid heeft en justitie niet.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat belastingfraude ook als een criminele daad wordt gezien en dat de belastingdienst zich hier al op uitgebreide schaal mee bezig houdt. Deze reportage houdt echter geen rekening met het feit dat veel criminelen nog niet veroordeeld zijn en dus ook onschuldig kunnen zijn. Het in beslag nemen kan bovendien ernstige (psychische) gevolgen hebben voor de betreffende persoon en daarom zou dit besluit niet te makkelijk genomen mogen worden. De vraag is dan ook of het wenselijk is dat in beslaglegging plaats kan vinden zonder rechterlijke instantie.

Methode Al Capone en fiscale inbeslagname

De cel van Al Capone

Onschuldigen zijn de dupe

Indien beslag gelegd wordt op iemands vermogen en alles wordt afgepakt dan heeft diegene zelfs niet meer de mogelijkheid juridische bijstand in te schakelen. Alles om hem heen wordt lamgelegd en afgepakt. Banken verbreken elk contact met deze persoon. Hij kan dus niets meer betalen, ook niet voor juridische bijstand om hun onschuld aan te tonen. Mensen gaan hier psychisch aan onderdoor, mede omdat het beslag en de afwikkeling van de aanslagen lang duurt, vaak jaren. Uit ervaring blijkt dat personen in dit soort situaties zelfmoordpogingen hebben ondernomen. De belastingdienst heeft na het opleggen van een beslag alle tijd van de wereld. Geld van criminelen en fraudeurs afpakken klinkt als muziek in de oren, maar zo simpel is het vaak niet: niet iedere verdachte is een crimineel en daar kunnen onschuldigen de dupe van worden omdat zonder vermogen rechtsbijstand niet mogelijk is, vooral niet in het belastingrecht.

Belastingaanslagen en beslaglegging, rechtszekerheid in het geding

In het strafrecht bestaat de onschuldveronderstelling, in het belastingrecht ligt dit anders. Ook zonder hard bewijs kunnen vergaande invorderingsmaatregelen worden getroffen en het gehele vermogen worden afgepakt. Er hoeven alleen maar aanslagen te worden opgelegd. In de reportage van Giebels wordt geen aandacht besteed aan de situatie dat justitie en de belastingdienst het niet altijd bij het rechte eind hebben. Indien de jurisprudentie er op wordt nageslagen dan verliest de belastingdienst, maar ook justitie, een aanzienlijk deel van de procedures bij rechtelijke instanties. In mijn bedrijf is dat aandeel van procedures die door de belastingdienst worden verloren zelfs hoger dan 90%. Reden genoeg om voorzichtig te zijn met vergaande invorderingsmaatregelen.

Methode Al Capone en fiscale inbeslagname

Mugshot van Al Capone

Rechteloosheid

Beslaglegging kan nu gebeuren zonder rechterlijke toestemming, slechts omdat een ambtenaar de mening is toegedaan dat te weinig belasting is betaald, bijvoorbeeld omdat hij denkt dat sprake is van een strafbaar feit of inkomsten die niet zijn aangegeven. Het niet opgeven van belastinginkomsten is een strafbaar feit, zodat hier snel aan is voldaan.

Het komt uiteraard voor dat vermogen terecht wordt afgepakt, maar dit soort ingrijpende maatregelen met weinig juridische bescherming kan leiden tot rechteloosheid. Zeker indien in aanmerking wordt genomen dat de belastingdienst, maar ook justitie, regelmatig dwaalt, soms een tunnelvisie erop na houdt en regelmatig onjuiste standpunten inneemt en aannames hanteert. Rechtszekerheid is een groot goed dat niet enkel op grond van de overtuiging dat criminelen hard moeten worden aangepakt terzijde mag worden geschoven. Ik pleit dan ook om naast een intensieve samenwerking tussen justitie en de belastingdienst voor aanscherping van de rechtszekerheid. Het inbeslaggenomen geld moet gebruikt kunnen worden voor eerste levensbehoeften en juridische ondersteuning van deze persoon, in plaats van ambtenaren het gevoel te geven dat ze in het wilde westen leven en a lá Methode Al Capone de maatschappij van crimineel geld kunnen voorzien, zonder rechterlijke goedkeuring en een deugdelijke rechtszekerheid.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Column Wil Oomen

Share dit artikel Linkedin Pinterest

Lees verder

Column

Schadevergoeding van de Belastingdienst

Door: Soft Secrets, March 25, 2019

De Belastingdienst heeft heden toegezegd om, in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, een materiele en immateriële kostenvergoeding te verstrekken voor ten onrechte opgelegde aanslagen...

— Lees meer
Column

De structurele weigering van bancaire faciliteiten breidt zich uit

Door: Soft Secrets, February 18, 2019

Een gemiddelde coffeeshophouder wil graag zoveel mogelijk via de bank omzet ontvangen en rekeningen kunnen betalen. Contant geld brengt nu eenmaal risico’s met zich...

— Lees meer
Column

Zwarte omzet of juist niet

Door: Soft Secrets, December 28, 2018

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over een procedure voor de rechtbank en het gerechtshof en die is nu geëindigd bij de...

— Lees meer
Column

“Belastingcontrole? So what!”

Door: Soft Secrets, October 19, 2018

• Wat gaat een belastingcontroleur nu precies beoordelen tijdens een boekenonderzoek? • Kijkt hij ook naar uw privésituatie? • Worden foto’s en opnames die...

— Lees meer
SoftSecrets nu ook online

Highlife nu ook online te lezen

Spraakmakende interviews en actuele nieuwsberichten. Artikelen die je raken en beelden om je te inspireren. Maar ook rubrieken over beauty, mode, eten, tv, muziek, art en film.

Alle magazines
x

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke online ervaring te geven. Bij akkoord sta je toe dat wij cookies gebruiken naar aangeven in ons cookies beleid.