Column

Zwarte omzet of juist niet

Door: Soft Secrets, December 28, 2018

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over een procedure voor de rechtbank en het gerechtshof en die is nu geëindigd bij de Hoge Raad. De Belastingdienst heeft in het verleden bij een horecabedrijf voor de jaren 2004 t/m 2007 en apart voor 2008 aanslagen opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek over de periode 2004 t/m 2008, omdat sprake zou zijn van zwarte omzet.

De rechters hebben zelfs tot aan de Hoge Raad over de periode 2004 t/m 2007 geoordeeld dat dit terecht was, ondanks de stelling van de vorige gemachtigde dat de Belastingdienst niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken had ingediend. De grote aanslagen bleven dus volledig in stand. De Belastingdienst had apart de aanslag over het jaar 2008 opgelegd. Waarom is mij niet duidelijk en dat heeft uiteindelijk de Belastingdienst de figuurlijke nek omgedraaid.

Voor de laatste procedure (2008) heeft de horecaondernemer ons ingeschakeld. Ook wij hebben aangegeven dat de aanslagen en ook de uitkomsten uit de procedures 2004 t/m 2007 onjuist waren en tevens de nadruk gelegd op de stukken die de Belastingdienst niet in wilde brengen. Dit betroffen de digitale bestanden van het kasregister waarvan de Belastingdienst een volledige afdruk had gemaakt. De horecaondernemer had die gegevens niet meer omdat de computer was gecrasht, vrij snel nadat deze gegevens door de Belastingdienst van de computer waren gehaald.

Rechtbank: alle gegevens inbrengen door Belastingdienst

De rechtbank besliste in de procedure over 2008 dat de Belastingdienst de digitale gegevens in moest brengen, maar tevens heeft de Rechtbank geoordeeld dat de aanslag over 2008 juist was.

Gerechtshof: aanslag moet worden vernietigd

Hiertegen hebben wij hoger beroep aangetekend. Het Gerechtshof oordeelde anders. Het Gerechtshof oordeelde dat de Belastingdienst slechts aannemelijk heeft gemaakt dat per vennoot € 715 te weinig belasting was afgedragen en dat dit te weinig was om te oordelen dat de vereiste aangifte niet was gedaan. Er is dus geen sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast zodat de tonnen aan opgelegde correcties niet juist waren. De aanslag kon slechts bestaan uit een nog te betalen bedrag ad € 715 en niet zoals de Belastingdienst meent op basis van een schatting dat 100k te weinig was aangegeven.

Hoge Raad: aanslag moet worden vernietigd

De Staatssecretaris heeft cassatie aangetekend en aangegeven dat een te weinig betaald bedrag tot omkering kan leiden indien dit te weinig betaalde bedrag verhoudingsgewijs groot is ten opzicht van de totale belastingafdracht (een verhoudingsgewijs hoge correctie). De adviseur van de HR, de Advocaat-Generaal, was het eens met de Staatssecretaris. Wij hebben aangegeven dat niet alleen verhoudingsgewijze maar ook absoluut aanzienlijk te weinig belasting moet zijn afgedragen. De Hoge Raad heeft op 17 augustus 2018 ons in het gelijk gesteld. Indien slechts € 715 te weinig belasting is aangegeven kan dit niet leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad oordeelt dat de uitspraak van het Hof juist was en heeft dus geoordeeld tegen het advies van de AG. Nu wij in het gelijk zijn gesteld voor 2008 hebben wij voor de jaren 2004 t/m 2007 een herzieningsverzoek ingesteld omdat de belastingdienst voor die jaren de digitale bestanden niet had ingebracht tijdens de procedures.

Betekenis voor coffeeshophouder

Omkering van de bewijslast kan alleen plaatsvinden als er zowel absoluut als relatief bewust te weinig belasting is betaald. Beide maatstaven blijven van belang voor dit oordeel. Daarnaast benadrukken wij nogmaals dat u zorg moet dragen aan het regelmatig back-up maken van uw kassasysteem en al uw administratie goed te bewaren.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Share dit artikel Linkedin Pinterest

Lees verder

Column

Risico’s van een kasadministratie

Door: Soft Secrets, May 2, 2019

De Belastingdienst beoordeelt tijdens een boekenonderzoek de kasadministratie. Indien de kasadministratie niet (volledig) voldoet aan de administratieve verplichtingen zal de Belastingdienst de administratie verwerpen...

— Lees meer
Column

Schadevergoeding van de Belastingdienst

Door: Soft Secrets, March 25, 2019

De Belastingdienst heeft heden toegezegd om, in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, een materiele en immateriële kostenvergoeding te verstrekken voor ten onrechte opgelegde aanslagen...

— Lees meer
Column

De structurele weigering van bancaire faciliteiten breidt zich uit

Door: Soft Secrets, February 18, 2019

Een gemiddelde coffeeshophouder wil graag zoveel mogelijk via de bank omzet ontvangen en rekeningen kunnen betalen. Contant geld brengt nu eenmaal risico’s met zich...

— Lees meer
Column

“Belastingcontrole? So what!”

Door: Soft Secrets, October 19, 2018

• Wat gaat een belastingcontroleur nu precies beoordelen tijdens een boekenonderzoek? • Kijkt hij ook naar uw privésituatie? • Worden foto’s en opnames die...

— Lees meer
SoftSecrets nu ook online

Highlife nu ook online te lezen

Spraakmakende interviews en actuele nieuwsberichten. Artikelen die je raken en beelden om je te inspireren. Maar ook rubrieken over beauty, mode, eten, tv, muziek, art en film.

Alle magazines
x

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke online ervaring te geven. Bij akkoord sta je toe dat wij cookies gebruiken naar aangeven in ons cookies beleid.