Medisch

Brief aan VNG en patiëntenpassen verstuurd

Door: Soft Secrets, February 13, 2019

In december zijn er brieven en mails verstuurd aan het Genootschap van Burgemeesters, de VNG, SP, Groen Links en D66, waarbij we de medicinale thuiskweek volgens Tilburgs concept introduceren. We hopen hier uiterlijk eind februari 2019 respons op te hebben gekregen. Ook hebben we de eerste PGMCG patiëntenpassen 2019 verstuurd.

De tekst van onze brief aan de VNG, het Genootschap van Burgemeesters en een aantal politieke partijen: ‘Hierbij vestigen wij uw aandacht op de door de burgemeester van Tilburg aan patiënten, die cannabis op doktersrecept gebruiken, geboden mogelijkheid om zelf op een veilige manier cannabis te telen voor uitsluitend medicinaal gebruik. De burgemeester heef daarbij afwegingen gemaakt en maatregelen getroffen die zich in onze ogen er uitstekend voor lenen in andere gemeenten te worden overgenomen. Wij lichten dit hierna graag toe. Op 12 september 2016 bood burgemeester Noordanus patiënten de mogelijkheid 5 hennepplanten voor eigen gebruik te telen. De voorwaarden die hij destijds hieraan verbond zijn hier beschreven: https://www.pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/toestemming-intlburg/.

Brief aan VNG en patiëntenpassen verstuurd

Convenant

Burgemeester Weterings heef dit beleid overgenomen en het is verfijnd door PGMCG met afdeling Wijk en Veiligheid. In een convenant tussen onze Stichting en de daarbij aangesloten patiënten is gedetailleerd uiteen gezet aan welke eisen moet worden voldaan om niet alleen veiligheid te waarborgen, maar ook om hinder en overlast te voorkomen. Door de gemeente Tilburg is een checklist opgesteld, die door de ambtenaren bij het uitvoeren van controles wordt gebruikt. Deze checklist is voor gemeenten die daarin zijn geïnteresseerd opvraagbaar. Zo is door PGMCG en Wijk en Veiligheid een maximum gesteld aan het Wattage dat gebruikt mag worden bij binnenkweek en is het aantal te betelen m2 gemaximeerd. Ook de hulpmiddelen en randapparatuur die gebruikt mogen worden zijn nauwkeurig omschreven. Gebruikte apparatuur moet voldoen aan NEN keurmerken en de kweekinstallatie moet voor gebruik worden goedgekeurd door een deskundige elektro/technisch inspecteur met CIOS-erkenning. Daardoor kunnen patiënten die voor eigen medicinaal gebruik cannabis telen hun woning regulier verzekeren. Jaarlijks moet de kweekinstallatie worden herkeurd.

Buitenkweek

Ook aan de buitenkweek worden eisen gesteld die in het teken staan van het voorkomen van hinder voor de omgeving. De burgemeester van Boxtel heeft voor patiënten die staan ingeschreven bij onze stichtng aansluiting gezocht bij het Tilburgs beleid. De burgemeesters geven op deze wijze invulling aan hun bevoegdheid ex artkel 13b van de Opiumwet. Zij geven patiënten geen toestemming om cannabis te telen, maar maken duidelijk onder welke specifieke voorwaarden zij afzien van hun bevoegdheid daartegen bestuursrechtelijk op te treden. Deze afspraken kunnen ook de politie ontlasten. De opsporing van kleinschalige teelt voor eigen gebruik heef geen opsporingsprioriteit. Al helemaal niet als deze teelt op een veilige manier en zonder hinder voor de omgeving plaatsvindt. Met het beschreven beleid wordt recht gedaan aan het in de Tweede Kamer in 2017 aangenomen amendement van Liesbeth van Tongeren dat de thuiskweek van medicinale cannabis landelijk mogelijk moet maken. Dit wetgevingstraject ligt als gevolg van de keuze voor uitsluitend op coffeeshops gerichte experimenten jarenlang stil. Aan de urgente belangen van de thuiskweker die in eigen medicinaal gebruik wil voorzien is daardoor voorbij gegaan. De burgemeesters kunnen de in de Opiumwet aan hen toegekende bevoegdheid aanwenden om hierin op korte termijn verandering te brengen. Om die reden verzoeken wij de VNG hierbij het hierboven beschreven Tilburgs beleid onder de aandacht van haar leden te brengen.

Met vriendelijke groet,
Marian en Serge, Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers

Share dit artikel Linkedin Pinterest

Lees verder

Medisch

“Er moet een Keurmerk voor CBD en Wiet komen”

Door: Soft Secrets, March 20, 2019

“Er moet een Keurmerk voor CBD en Wiet komen. Het is onacceptabel dat er vervuilde wiet en CBD-producten in de omloop zijn. Consumenten moeten...

— Lees meer
Medisch

Apotheken verkopen 7% minder mediwiet – Gebruik mediwietolie neemt wel toe

Door: Soft Secrets, March 18, 2019

Nederlandse apotheken verkochten vorig jaar 7% minder medicinale cannabis. In 2018 ging mediwiet 49.500 keer over de toonbank. In 2017 was dat nog 53.300...

— Lees meer
Medisch

Mijlpaal kweekproject PGMCG in Tilburg: tweede fase is gestart

Door: Soft Secrets, January 10, 2019

Op woensdag 31 oktober om 14.00 uur was het dan eindelijk zover. Toen zijn de NAW gegevens van de aangesloten patiënten bij PGMCG aan...

— Lees meer
Medisch

Patiënten vertellen – Serge: Na twee invallen eindelijk toestemming thuiskweek medicinale cannabis

Door: Soft Secrets, December 11, 2018

Het verhaal van Serge. Een geregistreerd medicinaal cannabisgebruiker die reeds twee invallen achter de rug heeft, zonder strafoplegging. Nu is er een uitspraak van...

— Lees meer
SoftSecrets nu ook online

Highlife nu ook online te lezen

Spraakmakende interviews en actuele nieuwsberichten. Artikelen die je raken en beelden om je te inspireren. Maar ook rubrieken over beauty, mode, eten, tv, muziek, art en film.

Alle magazines
x

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke online ervaring te geven. Bij akkoord sta je toe dat wij cookies gebruiken naar aangeven in ons cookies beleid.